300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره ویلا و سوئیت استخردار در ایزدشهر

مرتب‌سازی:

20 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز

  ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (105)4.93
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  6,700,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی

  ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی

  مازندران، ایزدشهر، خیابان امام

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  5,000,000

  تومان

 • ویلا ساحلی استخردار با فوتبال دستی

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (69)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور

  ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (14)4.75
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,900,000

  تومان

 • ویلا ساحلی استخردار دوبلکس دوخوابه

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (7)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی

  ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی

  مازندران، ایزدشهر، بالامحله

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (15)4.79

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

 • ویلای چهار خواب استخردار لوکس داخل شهرک ساحلی 9191

  مازندران، ایزدشهر، شهرک ساحلی

  ویلا، 4 خواب تا 12 نفر

  (1)5

  هرشب از

  7,490,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی

  ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی

  مازندران، ایزدشهر، گلسار ۱۵

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (13)4.56

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم
  • ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم

  ایزدشهر، استخر سرپوشیده آبگرم

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (1)5

  هرشب از

  8,000,000

  تومان

 • ویلای استخردار 5 خواب لوکس تریبلکس 1188

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 5 خواب تا 18 نفر

  (4)4.71

  هرشب از

  15,500,000

  تومان

  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس

  ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 4 خواب تا 10 نفر

  (15)4.65
  مهمان نواز

  هرشب از

  20,000,000

  تومان

  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا
  • استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا

  استخر آب گرم ،جکوزی، با روف گاردن ویو دریا

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 4 خواب تا 12 نفر

  (4)4.33

  هرشب از

  8,000,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر
  • ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر

  ویلای دوبلکس دارای 3 اتاق خواب مستر

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  10,000,000

  تومان

  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار
  • اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار

  اقامتگاه تریپلکس با تمامی امکانات و چشم‌انداز شالیزار

  مازندران، ایزدشهر، گلستان 86

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  12,000,000

  تومان

 • ویلای ۴ خوابه لوکس استخردار ایزدشهر 8181

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 4 خواب تا 15 نفر

  جدید

  هرشب از

  19,860,000

  تومان


ایزدشهر

ایزدشهر نام یکی از شهرهای توریستی و با نشاط استان مازندران است. آب‌وهوای پاک، لطافت آسمان و دریا که در افق به هم می‌رسند از ویژگی‌های ایزدشهر است. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این منطقه و همچنین نگاه جدیدی به پتانسیل رشد آن شده است و این رشد به لطف همسایگی با شهر محمودآباد و نور به دست آمده که با همبستگی این مناطق می‌توان گفت استان مازندران از فریدونکنار تا چالوس یک دست مناطقی شیک و مدرن و سواحل مجهزی را تشکیل داده‌اند که یک زنجیره گردشگری را شکل داده‌اند.

اجاره روزانه ویلا استخردار در ایزدشهر

اقامت در ویلاهای لوکس و نوساز و همچنین لذت از اجاره ویلا استخردار در ایزدشهر را می‌توان با خیالی آسوده برنامه ریزی و اجرای آن را به سایت شب سپرد و این لذت را توشه سفر خود نمایید.