300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره ویلا و سوئیت ساحلی در ایزدشهر

مرتب‌سازی:

25 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز

  ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (105)4.93
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  6,700,000

  تومان

  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز

  ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (117)4.93
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,900,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی

  ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی

  مازندران، ایزدشهر، خیابان امام

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  5,000,000

  تومان

 • ویلا ساحلی استخردار با فوتبال دستی

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (69)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار

  دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار

  مازندران، ایزدشهر، گلسار ۱۵

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (26)4.82
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,200,000

  تومان

  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا

  ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (8)4.61
  رزرو آنی

  هرشب از

  4,490,000

  تومان

  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور

  ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (14)4.75

  هرشب از

  3,900,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی

  ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی

  مازندران، ایزدشهر، گلسار ۱۵

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (13)4.56

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

 • ویلا ساحلی استخردار دوبلکس دوخوابه

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (7)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

 • ویلای دلباز همراه با حیاط بزرگ و سرسبز

  مازندران، ایزدشهر، گلسار منطقه یک

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (8)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  6,500,000

  تومان

  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸
  • ویلای ساحلی لب دریا ۲۸

  ویلای ساحلی لب دریا ۲۸

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  5,500,000

  تومان

 • ویلای مبله دوخوابه در اﻳﺰﺩﺷﻬﺮ

  مازندران، ایزدشهر، اﻳﺰﺩﺷﻬﺮ

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (52)4.92

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

 • ویلای چهار خواب استخردار لوکس داخل شهرک ساحلی 9191

  مازندران، ایزدشهر، شهرک ساحلی

  ویلا، 4 خواب تا 12 نفر

  (1)5

  هرشب از

  7,490,000

  تومان

  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس
  • ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس

  ویلا استخر4 خواب موزیکال فول امکانات لوکس

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 4 خواب تا 10 نفر

  (15)4.65
  مهمان نواز

  هرشب از

  20,000,000

  تومان

 • ویلای دو خوابه پلاک اول دریا ایزدشهر شهرکی 9171

  مازندران، ایزدشهر، رستم رود

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (3)4.17

  هرشب از

  3,890,000

  تومان


ایزد شهر

منطقه ایزدشهر نام یکی از معروف‌ترین مناطق در محدوده نور و محمود|آباد می‌باشد. ایزدشهر دارای مناطق تاریخی بسیاری می‌باشد اما آن گونه که باید به آن‌ها پرداخته نشده است و صرفا نام ایزدشهر را نام یک منطقه توریستی و گردشگری همراه با انواع و اقسام هتل‌ها و مراکز خرید شیک و مدرن و رستوران‌ها می‌شناسند. سواحل این منطقه در فصول گرم تقریبا دارای تمامی امکانات تفریحی اعم از شهربازی، ورزش‌های آبی و سرگرمی‌های مختلف برای مسافران خود است. اگر به بازدید از مراکز خرید با معماری‌های خاص علاقه‌مند هستید بازدید از مرکز خرید و موزه گالری دیدی و سالیان را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

اجاره روزانه ویلا ساحلی در ایزدشهر

اقامت در ویلاهای لوکس و نوساز با اجاره ویلا ساحلی در ایزدشهر یکی از ویژگی‌های این منطقه می‌باشد. سواحل این منطقه از فریدونکنار تا نوشهر شهرت بسزایی دارد و منطقه ایزدشهر هم از این ویژگی خالی از لطف نمانده است.