300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره ویلا و سوئیت در ایزدشهر

مرتب‌سازی:

38 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز

  ویلا باغ نوساز استخر دار فوق العاده تمیز

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (105)4.93
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  6,700,000

  تومان

  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز
  • ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز

  ویلا باغ لوکس تک خواب فوق العاده تمیز

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (117)4.93
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,900,000

  3,120,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی
  • ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی

  ویلای دوخوابه با استخر و فوتبال دستی

  مازندران، ایزدشهر، خیابان امام

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  5,000,000

  تومان

 • ویلا ساحلی استخردار با فوتبال دستی

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (69)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان
  • ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان
  • ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان
  • ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان
  • ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان
  • ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان

  ویلا یک خوابه با امکانات رفاهی در گلستان

  مازندران، ایزدشهر، شهر

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (28)4.78

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور
  • ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور

  ویلای ساحلی تریبلکس استخردار همراه آسانسور

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (14)4.75
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,900,000

  تومان

 • واحد جنگلی گلستان

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (14)4.83
  رزرو آنی

  هرشب از

  790,000

  711,000

  تومان

  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا
  • ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا

  ویلاساحلی-شهرک برند-استخرروباز ویو دریا

  مازندران، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (8)4.61
  رزرو آنی

  هرشب از

  4,490,000

  تومان

  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار
  • دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار

  دربست ساحلی و دوبلکس، ویوی دریا، حیاط در اختیار

  مازندران، ایزدشهر، گلسار ۱۵

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (26)4.82
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,200,000

  تومان

 • ویلا ساحلی استخردار دوبلکس دوخوابه

  مازندران، ایزدشهر، ایزدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (7)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی
  • ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی

  ویلا دو خوابه استخردار با ویو جنگلی

  مازندران، ایزدشهر، بالامحله

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (15)4.79

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

 • ویلای چهار خواب استخردار لوکس داخل شهرک ساحلی 9191

  مازندران، ایزدشهر، شهرک ساحلی

  ویلا، 4 خواب تا 12 نفر

  (1)5

  هرشب از

  7,490,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی
  • ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی

  ویلای دوبلکس سه خواب استخردار ساحلی

  مازندران، ایزدشهر، گلسار ۱۵

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (13)4.56

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا
  • ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا

  ویلا سه خوابه حیاط‌دار نزدیک دریا

  مازندران، ایزدشهر، امیر آباد

  ویلا، 3 خواب تا 5 نفر

  (15)4.77
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,900,000

  تومان

 • ویلای دلباز همراه با حیاط بزرگ و سرسبز

  مازندران، ایزدشهر، گلسار منطقه یک

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (8)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  6,500,000

  تومان


ایزدشهر

شهرک ساحلی ایزدشهر از شهرک های معروف و قدیمی شمال است که در شهرستان ایزد شهر (بین نور و محمود آباد ) واقع شده است. جالب است بدانید که این شهر نام خود را از این شهرک وام گرفته است و قدمت شهرک ساحلی ایزدشهر ۳۰ سال قدیمی تر از خود شهر است.اما خب قدمت روستاهای آن به دوران قاجار و ناصرالدین شاه می رسد. نام قدیمی شهر ایزده می باشد و بیشتر جمعیت این شهر غیر بومی هستند. ایزدشهر از شهرهای توریستی شمال به حساب می آید که مملو از ویلاهای لوکس و اقامتگاههای محلی و هتل برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی است. پارک جنگلی ایزدشهر و جاده ایزدشهر به چمستان و ساحل زیبای خزر از زیبایی های این منطقه گردشگری است.