300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در کیش

مرتب‌سازی:

164 اقامتگاه پیدا شد

 • واحد (2) مبله دوخوابه با دسترسی مطلوب

  هرمزگان، کیش، شهرک صدف

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

 • یک خوابه دنج و لوکس نوبنیاد ، کیش

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 1 خواب تا 2 نفر

  (83)4.83
  مهمان نواز

  هرشب از

  999,000

  تومان

 • ویلا دوبلکس ساحلی استخردار افرا

  هرمزگان، کیش

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (12)4.78
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  9,500,000

  تومان

  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214
  • واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214

  واحد دو خوابه شهرک صدف واحد 214

  هرمزگان، کیش، شهرک صدف

  آپارتمان، 2 خواب تا 7 نفر

  (15)4.88
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳

  آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز ۳

  هرمزگان، کیش، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (38)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی

  واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی

  هرمزگان، کیش، شهرک صدف

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (37)4.65
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,700,000

  1,530,000

  تومان

  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف
  • رویال لبخند صدف

  رویال لبخند صدف

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (65)4.76

  هرشب از

  2,340,000

  تومان

  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز
  • واحد نوساز و تمیز

  واحد نوساز و تمیز

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (60)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,340,000

  تومان

  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز
  • آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز

  آرامش در دو خوابه ای بسیار تمیز

  هرمزگان، کیش، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (22)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴
  • خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴

  خانه دو خوابه تمیز شهرک صدف طلوع۴

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (17)4.98

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴
  • آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴

  آرامش در دو‌خوابه ای بسیار تمیز ۴

  هرمزگان، کیش، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (21)4.71

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف
  • طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف

  طلوع واحد بسیار تمیز شهرک صدف

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (34)4.72
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند
  • واحد لوکس و تمیز رویال لبخند

  واحد لوکس و تمیز رویال لبخند

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (35)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,340,000

  تومان

  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند
  • صنم لبخند

  صنم لبخند

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (19)4.91
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,340,000

  تومان

  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند
  • واحد رویال لبخند

  واحد رویال لبخند

  هرمزگان، کیش

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (33)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,340,000

  تومان


اجاره سوئیت در کیش

یکی از مناطق گردشگری و پر بازدید کشور که مراکز تفریحی و تجاری زیادی دارد جزیره کیش است؛ به صورتی که تقاضای اجاره ویلا در کیش هر روز رو به افزایش است. این جزیره زیبا که در استان هرمزگان واقع شده جزئی از مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود و 90 کیلومتر مساحت دارد. اقتصاد خوب این منطقه باعث شده در بیشتر ایام سال مهاجران زیادی برای اقامت و اجاره سوئیت در کیش اقدام کنند و سفری اقتصادی تر را تجربه کنند. طبیعت زیبا و بی‌نظیر کیش به همراه سواحل آرام و نیلگون خلیج فارس بهانه خوبی برای اجاره خانه در کیش به صورت سالیانه است. کیش شهری بدون هیاهو و به دور از استرس است که با آرامشی زبانزد، قوانینی خاص، آب‌وهوایی مطلوب و تفریحات گسترده به قطب گردشگری جنوب کشور تبدیل شده. تفریحاتی همجون ورزش‌های آبی، پاراسل، شاتل، غواصی و پدل بورد گرفته تا جُنگ‌های شبانه که در بیشتر مناطق کیش اجرا می‌شود.

اجاره خانه در کیش

شاید بسیاری از مردم برای سفر به کیش نیازمند اقامتگاهی اقتصادی باشند که بیشتر هزینه سفر خود را صرف شکم گردی یا تفریحات آبی کنند. به همین دلیل اجاره آپارتمان در کیش که قیمتی به صرفه‌تر نسبت به هتل دارد، رونق زیادی گرفته. مزیت این نوع اقامت این است که با اجاره آپارتمان در کیش می‌توانید با تمام همسفران خود در یک اقامتگاه ساکن شوید و نه تنها هزینه‌ی کمتری بپردازید، بلکه به تفریحات گروهی پرداخته و یک خانه دربست در کیش را در اختیار داشته باشید.