اجاره ویلا و سوئیت استخردار در کرج

مرتب‌سازی:

25 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه
  • ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه

  ویلا مدرن و نوساز همراه استخر تابستانه بنفشه

  البرز، کرج، رامجین

  ویلا، 3 خواب تا 15 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم
  • باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم

  باغ ویلا دربست با امکانات رفاهی و استخر آب‌گرم

  البرز، کرج، محمدشهر

  ویلا، 1 خواب تا 25 نفر

  (1)5

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم
  • واحد ویلایی با استخر آبگرم

  واحد ویلایی با استخر آبگرم

  البرز، کرج، سهیلیه

  ویلا، 1 خواب تا 2 نفر

  (3)5

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش
  • ویلا چهارفصل عمارت دانش

  ویلا چهارفصل عمارت دانش

  البرز، کرج، شهرک خسرویه

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (4)4.83

  هرشب از

  1,700,000

  تومان

  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز
  • باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز

  باغ ویلای دو خوابه همراه با حیاط دلباز

  البرز، کرج، سنقرآباد

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (4)4.96
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,290,000

  تومان

 • ویلا مدرن کردان جنوبی سهیلیه

  البرز، کرج، کردان.سهیلیه

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (18)4.54
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار
  • باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار

  باغ ویلای مدرن آلاله استخر دار

  البرز، کرج، ماهدشت

  ویلا، 1 خواب تا 12 نفر

  (21)4.62

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم

  ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم

  البرز، کرج، سهیلیه ،میدان رامجین

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (15)4.78
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

 • باغ ویلای استخردار ستایش

  البرز، کرج، شهرک ناز

  ویلا، 1 خواب تا 10 نفر

  (4)5
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده

  عمارت نارنجی استخر سرپوشیده

  البرز، کرج، سنقزآباد

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (4)4.62

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم
  • ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم

  ویلا 2 خواب به همراه استخر آب گرم

  البرز، کرج، سنقرآباد

  ویلا، 2 خواب تا 50 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

 • ویلای استخردار چهارباغ

  البرز، کرج، چهارباغ

  ویلا، 1 خواب تا 12 نفر

  (5)3.6

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز
  • ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز

  ویلای دوخوابه با استخر آب‌گرم روباز

  البرز، کرج، فردیس

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (5)3.77
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

 • ویلا با استخری سرپوشیده در چهارباغ کرج

  البرز، کرج، چهارباغ

  ویلا، 1 خواب تا 10 نفر

  (9)4.65
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز
  • تک خواب دارای استخر آبگرم روباز

  تک خواب دارای استخر آبگرم روباز

  البرز، کرج، ملارد

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  (2)4.42

  هرشب از

  1,100,000

  تومان


کرج

استان البرز در سال 1388 با مرکزیت کرج ثبت شد. کرج در 36 کیلومتری غرب تهران با قدمتی دیرینه قرار دارد و چهارمین شهر پرجمعیت ایران است. می‌توان گفت این منطقه آب‌وهوایی نیمه خشک و بیابانی را دارا است و زمستان‌هایی سرد و کوهستانی دارد. از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی کرج می‌توان به روستای تاریخی آتشگاه، کاروانسرای شاه‌عباسی، پل تاریخی کرج، امامزاده طاهر، آتشکده‌ی تخت سلیمان، کاخ سلیمانیه اشاره کرد. این شهر همچنین دارای جاذبه‌های طبیعی نظیر جاده چالوس، باغ سیب مهرشهر کرج، مجموعه سد امیرکبیر، پیست اسکی خور و پیست موتور کراس حصارک می باشد.

اجاره سوئیت در کرج

کرج معبر بین 13 استان پرجمعیت و دارای 18 درصد ترافیک کشور است، همچنین دارای تنها فرودگاه کارگو می‌باشد. این منطقه پذیرای گردشگرانی برای تفریح یا افرادی جهت کار و سرمایه‌گذاری می‌باشد که ترجیحا برای اقامت، اجاره سوئیت در کرج را انتخاب می‌کنند.