اجاره ویلا و سوئیت جنگلی در نمک آبرود

مرتب‌سازی:

28 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش
  • واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش

  واحد دوبلکس سه خوابه استخردار هخامش

  مازندران، نمک آبرود، هچیرود - محمدحسین اباد

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (56)4.71
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,975,000

  تومان

  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل
  • واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل

  واحد 250 متری لاکچری با تراس سراسری و ویوی جنگل

  مازندران، نمک آبرود، یالبندان

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (49)5

  هرشب از

  2,600,000

  تومان

  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا
  • شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا

  شاهنشین دور شیشه‌ای با ویو بینظیر کل جنگل و دریا

  مازندران، نمک آبرود، یالبندان

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (49)4.72

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی
  • سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی

  سوئیت 50 متری دربست با حیاط اختصاصی

  مازندران، نمک آبرود، سنگ وارث

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (16)4.05

  هرشب از

  350,000

  تومان

  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار
  • ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار

  ویلا دو خوابه دربست حیاط‌دار

  مازندران، نمک آبرود، هچیرود

  ویلا، 2 خواب تا 9 نفر

  (20)4.69
  مهمان نواز

  هرشب از

  990,000

  تومان

  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار
  • ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار

  ویلای سه خوابه دوبلکس استخردار

  مازندران، نمک آبرود، آهنگرکلا

  ویلا، 3 خواب تا 6 نفر

  (94)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3

  آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 3

  مازندران، نمک آبرود، محله 2 جنوبی

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2
  • آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2

  آپارتمان لوکس، جنگلی، نمک آبرود، واحد 2

  مازندران، نمک آبرود، محله 2 جنوبی

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.89

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب
  • واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب

  واحد تمیز و مبله، طبقه همکف با دسترسی مناسب

  مازندران، نمک آبرود، یالبندان

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (33)4.67

  هرشب از

  1,350,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی
  • ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی

  ویلای دوبلکس سه خوابه استخردار با امکانات رفاهی

  مازندران، نمک آبرود، اهنگرکلا

  ویلا، 3 خواب تا 6 نفر

  (13)4.71
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر
  • ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر

  ویلا فلت نمک آبرود با دسترسی راحت به طبیعت بکر

  مازندران، نمک آبرود، آهنگرکلا

  ویلا، 2 خواب تا 9 نفر

  (21)4.87
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود
  • ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود

  ویلا در بهترین نقطه نمک آبرود

  مازندران، نمک آبرود، هچیرود

  ویلا، 2 خواب تا 5 نفر

  (27)4.25

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

 • واحد اقامتی دو خوابه پای کوه

  مازندران، نمک آبرود، دلگشا

  ویلا، 2 خواب تا 11 نفر

  (7)4.74

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار
  • آپارتمان با ویو عالی، تراس دار

  آپارتمان با ویو عالی، تراس دار

  مازندران، نمک آبرود، شهرک نمک ابرود

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (10)4.72
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود
  • آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود

  آپارتمان یک خوابه در نمک آبرود

  مازندران، نمک آبرود، محله 2 جنوبی

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (21)5

  هرشب از

  1,700,000

  تومان


نمک‌آبرود

نمک‌آبرود یک منطقه توریستی با 750 هکتار وسعت است و جزو مناطق غربی استان مازندران می‌باشد. این منطقه توریستی جاذبه‌های دیدنی فراوانی را برای گردشگران دارا است مانند: تلکابین نمک‌آبرود، سورتمه و مجتمع پروازی و موارد بیشمار دیگر. نمک‌آبرود در بین شهرهای شمال کشور، متنوع ترین امکانات توریستی را در کنار هم گردآوری کرده است. حتی اگر گردشگران از امکانات تفریحی نمک‌آبرود نیز استفاده نکنند، طبیعت نمک‌آبرود به تنهایی می‌تواند سفری خاطره انگیز را رقم بزند.

اجاره ویلا جنگلی در نمک‌آبرود

بیشتر از ساحل نمک‌آبرود، جنگل آن است که شهره خاص و عام است. این جنگل در کوهپایه کوه‌های اطراف واقع شده است و مرتفع بودن آن باعث می‌شود تا با اجاره ویلا جنگلی در نمک‌آبرود، منظره نسبتا کاملی بر کل منطقه را علاوه بر آب‌و‌هوایی بی‌نظیر در پوشش انبوهی از درختان که در اختیارتان قرار می‌گیرد را تجربه نمایید.