اجاره ویلا و سوئیت استخردار در رودهن

مرتب‌سازی:

37 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلای دو خوابه رز دارای استخر سرپوشیده

    تهران، رودهن، نوده

    ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

    (29)4.6

    هرشب از

    2,800,000

    تومان

    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده
    • ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده

    ويلاى تريپلكس با استخرسرپوشیده

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

    (13)4.67
    مهمان نواز

    هرشب از

    3,000,000

    تومان

    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل
    • ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل

    ویلای تریپلکس ۴ خوابه استخر روباز آبگرم ۴فصل

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 4 خواب تا 20 نفر

    (10)4.5
    رزرو آنی

    هرشب از

    5,400,000

    تومان

    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده
    • ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده

    ویلای دوبلکس کاخ سفید با استخر سرپوشیده

    تهران، رودهن، مهراباد

    ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

    (3)4.67
    رزرو آنی

    هرشب از

    4,000,000

    تومان

    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم
    • ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم

    ویلای دوبلکس سه خوابه دارای استخر آبگرم

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

    (1)5

    هرشب از

    3,000,000

    تومان

    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن
    • عمارت پارسیان رودهن

    عمارت پارسیان رودهن

    تهران، رودهن

    ویلا، 4 خواب تا 50 نفر

    (10)4.47

    هرشب از

    3,500,000

    تومان

  • ویلای دوخواب استخر چهارفصل آبگرم در مهرآباد

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

    (35)4.43
    رزرو آنی

    هرشب از

    2,300,000

    تومان

    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار
    • ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار

    ویلای دوبلکس، مدرن و لوکس استخردار

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

    (1)5

    هرشب از

    5,000,000

    تومان

  • ویلای تريپلكس دوخوابه با استخر سرپوشیده چهار فصل

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

    (10)4.82
    مهمان نواز

    هرشب از

    3,850,000

    تومان

    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل
    • ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل

    ویلای مدرن دوبلکس دوخوابه با امکانات کامل

    تهران، رودهن، گلاهک

    ویلا، 2 خواب تا 20 نفر

    (1)4.83

    هرشب از

    6,000,000

    تومان

    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم
    • ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم

    ویلای دوبلکس لاکچری مجهز به استخر آب‌گرم

    تهران، رودهن، مهراباد نوده

    ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

    (10)4.45
    رزرو آنی

    هرشب از

    5,000,000

    تومان

    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب
    • ویلا دربست با استخر آبگرم  و نورپردازی مناسب

    ویلا دربست با استخر آبگرم و نورپردازی مناسب

    تهران، رودهن، کرشت

    ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

    (1)5

    هرشب از

    3,500,000

    تومان

    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم
    • ویلای کاکتوس با استخر آبگرم

    ویلای کاکتوس با استخر آبگرم

    تهران، رودهن، مهراباد

    ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

    (3)4.78

    هرشب از

    2,400,000

    تومان

  • دوبلکس سه خوابه با استخر آبگرم و جکوزی

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 3 خواب تا 24 نفر

    (6)4.61
    رزرو آنی
    مهمان نواز

    هرشب از

    3,390,000

    تومان

    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده
    • ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده

    ویلا عمارت الماس رودهن با استخر سرپوشیده

    تهران، رودهن، مهرآباد

    ویلا، 5 خواب تا 70 نفر

    (10)4.7
    مهمان نواز

    هرشب از

    2,500,000

    تومان


رودهن

رودهن یکی از شهرهای اطراف تهران است که در 30 کیلومتری دماوند قرار دارد. رودهن جاذبه گردشگری و تاریخی فراوانی دارد، از جاذبه های گردشگری شهر رودهن می توان به پارک مرکزی شهر، شهر بازی، کمپ مسافرتی رودهن و غیره اشاره کرد.

اجاره روزانه ویلا و سوئیت در رودهن

رودهن به عنوان یکی از شهرهای خوش آب و هوا با انواع ویلاهای لوکس در اطراف تهران پذیرای مسافران زیادی از شهرهای مختلف، خصوصا تهران است. برای اجاره ویلا در رودهن می توانید با استفاده از سایت های اجاره دهنده ویلا، به صورت آنلاین ویلای مورد نظر خود را رزرو کنید.