300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در تبریز

مرتب‌سازی:

26 اقامتگاه پیدا شد

 • سوئیت گرین لایف در ائل گلی تبریز واحد(1)

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (69)4.88
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)
  • سوئیت نقلی (واحد 101)

  سوئیت نقلی (واحد 101)

  آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (2)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

 • سوئیت گرین لایف لاکچری واحد 3

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (30)4.69
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)
  • هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)

  هتل آپارتمان تک خواب (واحد 302)

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (1)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز
  • آپارتمان در تبریز

  آپارتمان در تبریز

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، 1 خواب تا 8 نفر

  (13)4.57
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  720,000

  تومان

  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری
  • هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری

  هتل آپارتمان واحد 201، 40 متری

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (4)4.72

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف
  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف
  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف
  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف
  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف
  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف
  • سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف

  سوییت ۵ تخته حیاط دار زیر همکف

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (14)4.35

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه
  • هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه

  هتل آپارتمان واحد 202، یک خوابه

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (3)4.67
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)
  • هتل آپارتمان الیف (9)

  هتل آپارتمان الیف (9)

  آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار علامه طباطبایی

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (4)4.83

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)
  • هتل آپارتمان الیف (7)

  هتل آپارتمان الیف (7)

  آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار علامه طباطبایی

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (6)4.62

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)
  • هتل آپارتمان الیف (2)

  هتل آپارتمان الیف (2)

  آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار علامه طباطبایی

  آپارتمان، 3 خواب تا 8 نفر

  (7)4.67
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال
  • واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال

  واحد تمیز آتا دوخوابه 5شمال

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (32)4.41

  هرشب از

  1,080,000

  تومان

  • هتل آپارتمان الیف (8)
  • هتل آپارتمان الیف (8)
  • هتل آپارتمان الیف (8)
  • هتل آپارتمان الیف (8)
  • هتل آپارتمان الیف (8)
  • هتل آپارتمان الیف (8)
  • هتل آپارتمان الیف (8)

  هتل آپارتمان الیف (8)

  آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار علامه طباطبایی

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.72
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی
  • واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی

  واحد مبله دوخوابه با فوتبال دستی و دسترسی عالی

  آذربایجان شرقی، تبریز، ابوریحان

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب
  • واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب
  • واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب
  • واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب
  • واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب
  • واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب

  واحد تمیز آتا سه خوابه 4 جنوب

  آذربایجان شرقی، تبریز

  آپارتمان، 3 خواب تا 9 نفر

  (7)4.6

  هرشب از

  1,680,000

  تومان


تبریز

آذربایجان شرقی دارای مرکزی به قدمت 4500 سال به نام تبریز است. یکی از ویژگی‌های شهر تبریز با توجه به اهمیت شهرهای اطراف و همچنین فاصله اندک با مرز جلفا، خرید ارزان‌تر خودروهای خارجی و بروز جهانی است. تبریز یک شهر کوهستانی و سردسیر است و زمستان‌هایی معروف به همراه بارش‌های سنگین برف در ارتفاعات را داراست.

اجاره روزانه آپارتمان و منزل مبله در تبریز

تبریز به دلیل جاذبه‌های تاریخی و دیدنی فراوان و همچنین ورزش‌های زمستانی در فصول سرد سال، همه ساله پذیرای تعداد بسیاری از گردشگران خواهد بود. نکته مهم قبل از سفر عدم وجود هتل در تمامی این مناطق تاریخی و سیاحتی است و نقطه مثبت این که به دلیل وجود این خلا و تقاضای بسیار مسافران، وجود اقامتگاه‌هایی در سرتاسر این منطقه و اطراف آن تحت عنوان اجاره آپارتمان مبله در تبریز است که حتی در مرکز شهر هم توانسته‌اند با خدمت رسانی مطلوب و بالاتر از سطح استاندارد به خوبی جایگاه خود را در این بازار پر تقاضا کسب نمایند.