300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در آبادان

مرتب‌سازی:

5 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم

  واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد چهارم

  خوزستان، آبادان

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5

  آپارتمان "پرشین گلف" واحد 5

  خوزستان، آبادان

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (6)4.19

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو

  واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد دو

  خوزستان، آبادان

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک
  • واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک

  واحد مبله نقلی با دسترسی عالی واحد یک

  خوزستان، آبادان

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (1)4.33

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6
  • آپارتمان "پرشین گلف" واحد6

  آپارتمان "پرشین گلف" واحد6

  خوزستان، آبادان

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (2)3.83

  هرشب از

  2,000,000

  تومان


آبادان

آبادان شهری با نخلستان های بلند و بازارهای رنگارنگ همچون گرمی هوایش خوشحال و سرزنده و میهمان نواز می باشد.

شاید نسل های گذشته آبادان را با صدای خمپاره و دکل های نیمه سوخته نفتی به یاد دارند اما امروز با وجود اینکه لکه های جنگ هنوز از در و دیوار شهر به طور کامل پاک نشده اما خوشحال و پر امید همچون لب شت هایش به آینده امیدوار است و آواز می خواند. شاید بخش زیادی از این امید در گرو بخش گردشگری باشد چرا که آبادان شهریست پر قصه با دنیایی از جاذبه های گردشگری که ما در این مقاله سعی داریم شما را با بخشی از این جاذبه ها آشنا کنیم تا همه با هم به این شهر سفر کنیم و آبادان را از نزدیک ببینیم.