لطفا شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را به info@shab.ir ارسال نمایید.<br> همچنین شما میتوانید نظرات خود را به شماره 10007892 پیامک نمایید. ضمنا سطح رضایت خود از خدمات سایت را می‌توانید با عبارات خوب، متوسط و ضعیف به همین شماره پیامک نمایید.<br> با تشکر <br><br>