اقامتگاه بومگردی "کلدر"

مرتب‌سازی:

7 اقامتگاه پیدا شد

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 5

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (7)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 1

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (6)4.56
  مهمان نواز

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 7

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (4)4.79

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 6

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (4)4.42

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 4

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (2)4.42

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 8

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (3)4.17

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "کلدر" اتاق 2

  لرستان، خرم آباد، قلعه سنگی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (3)4.28

  هرشب از

  550,000

  تومان