اقامتگاه نی چشمه

مرتب‌سازی:

6 اقامتگاه پیدا شد

 • اقامتگاه بومگردی"نی چشمه"اتاق بی بی سید

  فارس، اقلید، میدان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (3)4.72

  هرشب از

  380,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی"نی چشمه" اتاق بهار خواب

  فارس، اقلید، میدان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (3)5

  هرشب از

  580,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی"نی چشمه"اتاق علی میرزا

  فارس، اقلید، میدان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (1)5

  هرشب از

  380,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی"نی چشمه"اتاق صندوق خانه

  فارس، اقلید، میدان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (2)4.58

  هرشب از

  580,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "نی چشمه" اتاق سه دری

  فارس، اقلید، میدان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  680,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "نی چشمه" اتاق گوشواره

  فارس، اقلید، میدان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 7 نفر

  (1)جدید

  هرشب از

  780,000

  تومان