اجاره ویلا و سوئیت با میزبیلیارد در ����������

مرتب‌سازی:

اقامتگاهی یافت نشد

  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد
  • ویلا مبله دریای فرح آباد

  ویلا مبله دریای فرح آباد

  مازندران، ساری

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (35)4.86
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  850,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,700,000

  تومان

  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا
  • ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا

  ویلا دربست 100 متری تک خواب مبله زیبا

  مازندران، ساری، آکند

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (8)4.79
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  900,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,800,000

  تومان

  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم
  • واحد مبله،سوئیت طبقه دوم

  واحد مبله،سوئیت طبقه دوم

  مازندران، ساری

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (2)5
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,200,000

  تومان

  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار
  • ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار

  ویلای دو خواب ۱۱۰ متری حیاط‌دار

  مازندران، ساری، آکند

  ویلا، 2 خواب تا 9 نفر

  (3)5
  مهمان نواز

  هرشب از

  750,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,500,000

  تومان

 • دوبلکس جنگلی با ویو عالی مجاور سایت پرواز

  مازندران، ساری، روستای سرکت

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  (32)4.78
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

  قیمت کل شما

  2,800,000

  تومان

  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول
  • واحد مبله، سوئیت طبقه اول

  واحد مبله، سوئیت طبقه اول

  مازندران، ساری

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (1)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,200,000

  تومان

  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم
  • واحد مبله، سوئیت طبقه سوم

  واحد مبله، سوئیت طبقه سوم

  مازندران، ساری

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (4)4.88

  هرشب از

  600,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,200,000

  تومان

 • ویلا استخردار دوخواب دربست نزدیک به ساحل

  مازندران، ساری، فرح آباد

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (3)4.67
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  قیمت کل شما

  5,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)

  اقامتگاه بومگردی "ممرز" اتاق (1)

  مازندران، ساری، روستای تلو باغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (2)4.83

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  قیمت کل شما

  3,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)

  اقامتگاه بومگردی "توسکا" اتاق (2)

  مازندران، ساری، روستای تلو باغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (18)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  قیمت کل شما

  3,000,000

  تومان

دارای تخفیف

  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا
  • ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا

  ویلای نوساز استخردار در نزدیکی دریا

  مازندران، ساری، فرح اباد

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.92
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,400,000

  تومان

  قیمت کل شما

  4,800,000

  تومان

 • خانه مسافر آرامش (VIP(2

  مازندران، ساری، شهر ساحلی فرح آباد

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (46)4.54
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  قیمت کل شما

  2,400,000

  تومان

  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار
  • ویلای دوخواب دربست حیاط دار

  ویلای دوخواب دربست حیاط دار

  مازندران، ساری، دازمیرکنده

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (9)4.37
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,550,000

  1,240,000

  تومان

  قیمت کل شما

  2,480,000

  تومان

  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)
  • واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)

  واحد نوساز و تراس‌دار با دسترسی مناسب (طبقه‌ی چهارم)

  مازندران، ساری، بلوار امام رضا

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (6)4.61
  مهمان نواز

  هرشب از

  690,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,380,000

  تومان

  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل
  • ویلای دو خواب با منظره جنگل

  ویلای دو خواب با منظره جنگل

  مازندران، ساری، روستای دلاکخیل

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (6)5
  مهمان نواز

  هرشب از

  650,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,300,000

  تومان