اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در ���������� ������

مرتب‌سازی:

اقامتگاهی یافت نشد

  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی

  ویلا با چشم انداز عالی

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 3 نفر

  (168)4.57
  مهمان نواز

  هرشب از

  340,000

  تومان

  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت
  • تک خواب روستای زیدشت

  تک خواب روستای زیدشت

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (67)4.87
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان

 • ویلا تک خواب بسیار تمیز

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (334)4.7
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  420,000

  تومان

  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان

  ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان

  البرز، طالقان، کلوندر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (1)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,420,000

  تومان

  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان

  ویلای دو طبقه در طالقان

  البرز، طالقان، شهرک طالقان

  آپارتمان، 2 خواب تا 2 نفر

  (155)4.86
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی

  سوییت دربست کوهستانی

  البرز، طالقان، نسا عليا

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (118)4.68
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)

  اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 3 نفر

  (113)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون

  واحد مبله ، روستای حسنجون

  البرز، طالقان، حسنجون

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (15)4.49

  هرشب از

  300,000

  تومان

  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز

  ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز

  البرز، طالقان، روستای باریکان

  ویلا، 3 خواب تا 9 نفر

  (2)4.33

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان

  اجاره ویلا طالقان

  البرز، طالقان، جزینان

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (14)4.71

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

دارای تخفیف

  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین
  • ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین

  ویلا دو خوابه کوهستانی در محیطی آرام و دلنشین

  البرز، طالقان، نسا علیا

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (116)4.39

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان

  واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان

  البرز، طالقان، زیدشت

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (6)4.67

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)
  • واحد دوبلکس آرامش (2)

  واحد دوبلکس آرامش (2)

  البرز، طالقان، بزج

  آپارتمان، 3 خواب تا 7 نفر

  (20)4.58
  رزرو آنی

  هرشب از

  850,000

  تومان

  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها

  کلبه باغ خاطره ها

  البرز، طالقان، جزن

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (65)4.5
  مهمان نواز

  هرشب از

  699,000

  تومان

  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه
  • ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه

  ویلا تک خوابه طالقان 200 متری دریاچه

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (104)4.56
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان