300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در ������ ��������

مرتب‌سازی:

اقامتگاهی یافت نشد

  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید

  واحد دو خوابه، خورشید

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (19)4.89
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,275,000

  تومان

 • منزل نوساز-محلی آرام و بدون ترافیک

  فارس، شیراز، کوثر

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (112)4.74
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,500,000

  1,200,000

  تومان

 • واحد دو خوابه با امکانات رفاهی مطلوب

  فارس، شیراز، میدان احسان

  آپارتمان، 2 خواب تا 12 نفر

  (5)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

 • سوئیت (3) در نزدیکی حافظیه

  فارس، شیراز، هفت تنان

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (75)4.52
  رزرو آنی

  هرشب از

  320,000

  تومان

  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2

  اقامتگاه آدینه 2

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (26)4.85
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,661,000

  تومان

  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)

  آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی پنجم واحد (6)

  فارس، شیراز، پاسداران

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (3)5

  هرشب از

  1,050,000

  تومان

 • سوئیت (4) در نزدیکی حافظیه

  فارس، شیراز، هفت تنان

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (10)4.68
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  300,000

  تومان

  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)
  • آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)

  آپارتمان مبله پاسداران طبقه‌ی چهارم واحد (4)

  فارس، شیراز، پاسداران

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (2)5

  هرشب از

  1,050,000

  تومان

  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی

  دو خوابه با امکانات رفاهی

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (33)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک

  واحد مبله و شیک

  فارس، شیراز، بلوار باغ حوض

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (22)4.95
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,750,000

  تومان

دارای تخفیف

  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)

  آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی پنجم، واحد (7)

  فارس، شیراز، پاسداران

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه

  منزل مبله آوین _ دو خوابه

  فارس، شیراز، شهرک ولیعصر

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (26)4.51
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,771,000

  1,417,000

  تومان

  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3

  اقامتگاه آدینه 3

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (18)4.39
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,661,000

  تومان

  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)
  • آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)

  آپارتمان پاسداران، طبقه‌ی سوم، واحد (2)

  فارس، شیراز، پاسداران

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  1,050,000

  تومان

  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی
  • واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی

  واحد مبله‌ی سه خوابه با دسترسی عالی

  فارس، شیراز، خیابان فردوسی

  آپارتمان، 3 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  3,150,000

  تومان