اجاره ویلا و سوئیت باربیکیو (منقل) در یزد

مرتب‌سازی:

14 اقامتگاه پیدا شد

 • خانه سنتی دربستی حس خوب یزد

  یزد، یزد، قیام

  ویلا، 4 خواب تا 15 نفر

  (27)4.7
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 2 (2نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (3)4.72

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 4 (2نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (4)4.71
  مهمان نواز

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 5 (3نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (8)4.5

  هرشب از

  670,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه

  اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق دلیزه

  یزد، یزد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 10 نفر

  (15)5

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری

  اقامتگاه بومگردی"عمارت بانو" اتاق سه دری

  یزد، یزد، شهر یزد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 10 نفر

  (12)5

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق1 (4نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (5)4.37

  هرشب از

  840,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 9 (2نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (3)4.06

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 6 (2نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (3)4.22

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 7 (2نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (2)4

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق 3 (2نفره)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)
  • اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)

  اقامتگاه بومگردی"شمعدونی" اتاق تخت دار(10)

  یزد، یزد، خیابان امام خمینی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (2)3.17

  هرشب از

  840,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا

  اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق پهنا

  یزد، یزد، شهر یزد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (13)

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه
  • اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه

  اقامتگاه بومگردی "عمارت بانو" اتاق ترمه

  یزد، یزد، شهر یزد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (12)

  هرشب از

  1,000,000

  تومان


سوئیت یزد

حتما شما هم اسم شهر بادگیرها را شنیده‌ و به اجاره سوئیت در یزد فکر کرده‌اید. یزد زیبا که به شهر بادگیرها و گنبدها معروف است، از شهر‌های گرم و کویری ایران بوده که قدمت بسیار زیادی دارد. شهر یزد از قرن‌های گذشته همچنان هویت و اصالت خود را حفظ کرده است و هنوز هم می‌توان در کوچه کوچه این شهر زیبا، بوی کاهگل را حس کرد. جالب است بدانید که برای اجاره سوئیت یزد هم می‌توانید از بین سازه‌های سنتی این شهر انتخاب کنید. این شهر یکی از شهرهای مذهبی ایران بوده که به برگزاری مناسبت‌های مذهبی باشکوه معروف است. این مراسم‌ها (به خصوص در میدان امیرچخماق) به حدی زیبا و روح‌نواز هستند که مسافران را از شهرهای دیگر ایران نیز به این شهر می‌کشند و در این ایام اجاره سوئیت یزد ، دشوار خواهد بود. وجود معماری اصیل کویری نیز یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری این شهر طلایی است.
البته بهتر است شیرینی‌های رنگارنگ یزد را نیز فراموش نکنید و خود را از خوردن کیک یزدی اصیل، باقلوا و قطاب محروم نکنید.

اجاره سوئیت در یزد

یزد به دلیل داشتن بافت و معماری خاص، هرساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران از سرتاسر ایران و دنیا است. به‌همین خاطر اجاره سوئیت در یزد یکی از مشاغل ساکنین این شهر است؛ این اقامتگاه‌های یزد می‌توانند به صورت ویلا، سوئیت، آپارتمان یا بومگردی برای اجاره و اقامت باشند. در سفر به یزد مناطق مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها دیدن کنید و پیشنهاد ما این است که برای اجاره سوئیت یزد به دنبال اقامتگاهی باشید که دسترسی آسانی به مراکز تجاری و تفریحی داشته باشد. مراکز دیدنی و مهم یزد مثل آتشکده بهرام، حمام ابوالمعالی و مجموعه امیرچخماق همیشه از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری یزد بوده‌اند. ضمنا یک کویرگرد بی‌نظیر در یزد منتظر شماست که با اقامت در مجموعه‌های بومگردی کویری استان یزد، می‌توانید اقامتی راحت و به‌صرفه داشته باشید.