300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در کرج

مرتب‌سازی:

24 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج
  • واحد مبله تک خواب در کرج

  واحد مبله تک خواب در کرج

  البرز، کرج، منظریه

  آپارتمان، 1 خواب تا 2 نفر

  (316)4.82
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  540,000

  تومان

  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا
  • واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا

  واحد مبله (طبقه اول) در شاهین ویلا

  البرز، کرج، شاهین ویلا

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (36)4.91
  مهمان نواز

  هرشب از

  780,000

  تومان

  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)
  • باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)

  باغ ویلای آلاله (دارای استخر روباز)

  البرز، کرج، ماهدشت

  ویلا، 1 خواب تا 12 نفر

  (18)4.64
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج
  • واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج

  واحد دو خوابه‌ی مبله و اقتصادی در جهانشهر کرج

  البرز، کرج، کوی اتحاد

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (2)4.75

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب
  • آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب

  آپارتمان مبله و شیک پیام ۲خواب

  البرز، کرج، شهرک پیام روبروی فرودگاه پیام

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (23)4.51
  مهمان نواز

  هرشب از

  790,000

  تومان

  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل
  • ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل

  ویلای استخردار با آب گرم و امکانات رفاهی کامل

  البرز، کرج، سهیلیه - لشگرآباد

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (9)4.54
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس
  • واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس

  واحد شیک و تمیز 75 متری لوکس

  البرز، کرج، شهرک ابریشم

  آپارتمان، 1 خواب تا 2 نفر

  (14)4.68
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم
  • ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم

  ویلا اختصاصی با استخر سرپوشیده آب‌گرم

  البرز، کرج، سهیلیه ،میدان رامجین

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (14)4.79
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری
  • واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری

  واحد مبله،اجاره روزانه شیک و تمیز 120 متری

  البرز، کرج، شهرک ابریشم

  آپارتمان، 1 خواب تا 2 نفر

  (8)4.52
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی
  • ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی

  ویلا باغ دارای استخر سرپوشیده آبگرم و فوتبال دستی

  البرز، کرج، کردان،سهیلیه.

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (6)4.69

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده
  • عمارت نارنجی استخر سرپوشیده

  عمارت نارنجی استخر سرپوشیده

  البرز، کرج، سنقزآباد

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (4)4.62

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس
  • واحد ویلایی دوبلکس

  واحد ویلایی دوبلکس

  البرز، کرج، آتشگاه

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5

  آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 5

  البرز، کرج، شهرک وحدت

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (2)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز
  • واحد یک خوابه با تراس دلباز

  واحد یک خوابه با تراس دلباز

  البرز، کرج، روستای ورده

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3
  • آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3

  آپارتمان مبله لاله دو خوابه - واحد 3

  البرز، کرج، شهرک وحدت

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (3)4.56
  رزرو آنی

  هرشب از

  950,000

  تومان


کرج

استان البرز در سال 1388 با مرکزیت کرج ثبت شد. کرج در 36 کیلومتری غرب تهران با قدمتی دیرینه قرار دارد و چهارمین شهر پرجمعیت ایران است. می‌توان گفت این منطقه آب‌وهوایی نیمه خشک و بیابانی را دارا است و زمستان‌هایی سرد و کوهستانی دارد. از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی کرج می‌توان به روستای تاریخی آتشگاه، کاروانسرای شاه‌عباسی، پل تاریخی کرج، امامزاده طاهر، آتشکده‌ی تخت سلیمان، کاخ سلیمانیه اشاره کرد. این شهر همچنین دارای جاذبه‌های طبیعی نظیر جاده چالوس، باغ سیب مهرشهر کرج، مجموعه سد امیرکبیر، پیست اسکی خور و پیست موتور کراس حصارک می باشد.

اجاره سوئیت در کرج

کرج معبر بین 13 استان پرجمعیت و دارای 18 درصد ترافیک کشور است، همچنین دارای تنها فرودگاه کارگو می‌باشد. این منطقه پذیرای گردشگرانی برای تفریح یا افرادی جهت کار و سرمایه‌گذاری می‌باشد که ترجیحا برای اقامت، اجاره سوئیت در کرج را انتخاب می‌کنند.