اجاره ویلا و سوئیت در فریدون کنار

مرتب‌سازی:

78 اقامتگاه پیدا شد

 • ویلا دوخوابه نزدیک به دریا

  مازندران، فریدون کنار، محله‌ی ۱۶ متری ساحلی

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (5)3.6

  هرشب از

  500,000

  تومان

 • ویلای شیک نزدیک دریا

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (31)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  850,000

  تومان

 • اقامتگاه ساحلی دنج و شیک رو به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,380,000

  تومان

  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار

  ویلای دربست ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (118)4.65
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • سوئیت نقلی در چند قدمی دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (17)4.93
  رزرو آنی

  هرشب از

  555,000

  تومان

  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (42)4.49

  هرشب از

  400,000

  تومان

 • ویلای ساحلی دربست تک خواب با امکانات رفاهی

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (8)4.97
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  650,000

  تومان

 • ویلای دوخوابه ساحلی در فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (27)4.79
  رزرو آنی

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (27)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

 • واحد شیک و مبله ساحلی، با تراس ویو به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (14)4.73
  مهمان نواز

  هرشب از

  993,000

  تومان

 • واحد یک خواب، دسترسی عالی به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  880,000

  تومان

  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی

  واحد مبله دو خوابه ساحلی

  مازندران، فریدون کنار، بلوار شهید فدایی

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.61

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی

  ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی

  مازندران، فریدون کنار، خیابان ساحلی

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (4)4.67

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا
  • ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا

  ویلا 3 خواب تریپلکس با استخر کوچک و دید به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 3 خواب تا 9 نفر

  (25)4.88

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل

  ویلای نزدیک ساحل

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (42)4.37

  هرشب از

  900,000

  تومان


فریدون کنار

فریدون کنار یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران و از محبوب‌ترین شهرهای شمال ایران نزد گردشگران است. این شهر از شمال به دریای خزر، از جنوب به بابل و آمل، از شرق به بابلسر و از غرب به محمودآباد منتهی می‌شود. ساحل زیبای فریدون کنار و آرامشی که دارد اصلی‌ترین دلیل جذب مسافر به این شهر است اما جاذبه‌های گردشگری آن فقط به ساحلش محدود نمی‌شود. زمین‌های شالیزاری، باغ پرندگان، تالاب بین المللی فریدون کنار، پارک جنگلی زاهدکلا و سوته و بازار بزرگ ماهی فروشان نیز بخشی دیگر از جاذبه‌های گردشگری این شهر را شامل می‌شوند. در این شهر هم مانند سایر شهرهای شمالی قرار است لذیذترین غذاها نصیبتان شود. خوشمزه‌ترین ماهی کباب عمرتان را در فریدون کنار می‌توانید نوش جان کنید و طعمش را برای همیشه به خاطر بسپارید. از آن‌جایی که فریدون کنار یکی پرطرفدارترین شهرهای توریستی ایران است امکانات اقامتی خوبی را برای رفاه حال مسافران در نظر گرفته است. با اجاره ویلاهای ساحلی فریدونکنار می‌توانید اقامتی خاطره‌انگیز را برای خود رقم بزنید.