این سفرت هم تخفیف داره، هم جایزه !

اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در شهریار

11 اقامتگاه پیدا شد
 • واحد یک خوابه در شمشک "واحد 9"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,200,000

  تومان

 • واحد یک خوابه در شمشک "واحد 10"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,100,000

  تومان

 • واحد یک خوابه در شمشک "واحد 8"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,100,000

  تومان

 • واحد تک خواب در شمشک "واحد 2"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,300,000

  تومان

 • واحد دو خوابه در شمشک واحد (1)

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  قیمت کل شما

  2,200,000

  تومان

 • اقامتگاه تک خواب واقع در شمشک "واحد 3"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 2 نفر

  (2)4.83

  هرشب از

  600,000

  تومان

  قیمت کل شما

  600,000

  تومان

 • ویلا یک خوابه واقع در شمشک "واحد 7"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,300,000

  تومان

 • ویلا دو خوابه واقع در شمشک "واحد 6"

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

  قیمت کل شما

  3,500,000

  تومان

 • ویلا یک خوابه در شمشک "واحد 4 بدون ویو

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  600,000

  تومان

  قیمت کل شما

  600,000

  تومان

 • ویلا یک خوابه ومبل تخت شو اضافه در شمشک واحد (11)

  تهران، شمشک، لارسی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,300,000

  تومان

  قیمت کل شما

  2,300,000

  تومان

 • سوئیت با منظره طبیعت و کوه و همجوار با رودخانه

  تهران، شمشک، دربندسر

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (3)4.56

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  قیمت کل شما

  1,500,000

  تومان