اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در شهریار

مرتب‌سازی:

17 اقامتگاه پیدا شد

 • ویلا باغ تک خواب نوساز

  تهران، شهریار، ملارد

  ویلا، 1 خواب تا 2 نفر

  (35)4.67
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی
  • ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی

  ویلا باغ آرامش استخر آب سرد احمد آباد مستوفی

  تهران، شهریار، احمد آباد

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (48)4.65
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,890,000

  تومان

  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی
  • ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی

  ویلا باغ دنج با امکانات رفاهی

  تهران، شهریار، یقه

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (11)4.89
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,490,000

  تومان

 • باغچه ویلای امیران

  تهران، شهریار، شاهدشهر

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (19)4.48

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز
  • ویلای دوخواب نوساز

  ویلای دوخواب نوساز

  تهران، شهریار

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (16)4.47

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

 • ویلای دوخوابه استخرسرپوشیده دارای تصفیه و آبگرم

  تهران، شهریار، صفادشت روستای علی بیات

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (16)4.68
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,800,000

  تومان

  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده

  باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده

  تهران، شهریار، امیریه

  ویلا، 2 خواب تا 20 نفر

  (11)4.18
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد
  • استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد

  استخر آبگرم دور شیشه‌ای، دوبلکس و شیک، ملارد

  تهران، شهریار، ملارد، ویلادشت

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (10)3.37

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل
  • باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل

  باغ ویلای دو خوابه با استخر چهارفصل

  تهران، شهریار، میدان بسیج

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم
  • واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم

  واحد ویلایی دارای استخر روباز و آبگرم

  تهران، شهریار، میدان بسیج

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,999,000

  تومان

  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده
  • باغ ویلا با استخر سرپوشیده

  باغ ویلا با استخر سرپوشیده

  تهران، شهریار، قجرآباد

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (14)3.56

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی
  • ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی

  ویلای مدرن دو خواب با استخر سرپوشیده و فوتبال‌دستی

  تهران، شهریار، لم‌آباد

  ویلا، 2 خواب تا 25 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,600,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم
  • ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم

  ویلای دوخوابه نوساز با استخر سرپوشیده آبگرم

  تهران، شهریار، ابراهیم اباد

  ویلا، 2 خواب تا 13 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج

  ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و حیاطی دنج

  تهران، شهریار، شهریار

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (3)3.11

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار
  • ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار

  ویلای دو خوابه مدرن با استخر سرپوشیده کردزار

  تهران، شهریار، کردزار

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  4,350,000

  تومان


شهریار

شهریار شهری واقع در غرب استان تهران است. این شهر به باغ‌های فراوان و طبیعت زیبا و خوش آب و هوایش معروف است و لقب نگین سرسبز غرب تهران و ریه تهران را نیز به آن داده‌اند. همچنین منطقه ییلاقی شهریار می‌تواند انتخابی مناسب برای سفرهای کوتاه مدت و یک روزه باشد.

اجاره روزانه ویلا و سوئیت در شهریار

اگر بخواهید شب را در شهریار بمانید، می‌توانید با اجاره ویلا در شهریار و یا باغ ویلای مورد نظرتان اقامتی خاطره انگیز را تجربه کنید.