اجاره ویلا و سوئیت در سامان

مرتب‌سازی:

17 اقامتگاه پیدا شد

  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود
  • خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود

  خانه روستایی کنار رودخانه زاینده رود

  چهارمحال و بختیاری، سامان، ایلبگی

  ویلا، 3 خواب تا 15 نفر

  (36)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم
  • اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم

  اجاره ویلای سنتی کنار آب چهل ایوان طبقه دوم

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چلوان

  آپارتمان، 3 خواب تا 15 نفر

  (3)4.94
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح
  • ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح

  ویلای سنتی چهل ایوان زاینده رود همسطح

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چلوان

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  اتاق (3) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چم عالی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  340,000

  تومان

  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  اتاق (4) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  چهارمحال و بختیاری، سامان، روستای چم عالی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  جدید

  هرشب از

  390,000

  تومان

  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  اتاق (2) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چم عالی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  590,000

  تومان

  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان
  • ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان

  ویلا در دهکده سیاحتی زاگرس پل زمانخان

  چهارمحال و بختیاری، سامان

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (2)5

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)
  • ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)

  ویلای ساحلی اروند آبادان (طبقه اول)

  چهارمحال و بختیاری، سامان، روستای چمزین

  ویلا، 2 خواب تا 20 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  اتاق (1) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  چهارمحال و بختیاری، سامان، روستای چم عالی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم
  • اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  اتاق (5) اقامتگاه بومگردی بی بی مریم

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چم عالی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا

  واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چم چنگ

  ویلا، 1 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف
  • ویلای سنتی چهل ایوان همکف

  ویلای سنتی چهل ایوان همکف

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چلوان

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (6)3.67

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی
  • واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی

  واحد مبله تک خواب با امکانات رفاهی

  چهارمحال و بختیاری، سامان، روستای شوراب صغیر

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (5)3.8
  رزرو آنی

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی
  • باغ ویلا استخردار جنگلی

  باغ ویلا استخردار جنگلی

  چهارمحال و بختیاری، سامان، سامان

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 7 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان
  • ویلای تاج سامان

  ویلای تاج سامان

  چهارمحال و بختیاری، سامان، چلوان

  ویلا، 1 خواب تا 12 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,500,000

  تومان


سامان

شهرستان سامان به عنوان نگین گردشگری استان چهارمحال و بختیاری که یکی از مهم ترین ایستگاه های گردشگری این استان زیبا به شمار می آید مقصد بسیار مناسبی ست برای سفرهای تابستانی . این شهر کوچک که پایتخت بادام ایران نیز می باشد به شهر پل ها نیز معروف است . پل های تاریخی که بروی رودخانه زاینده رود بنا نهاده شده اند و معماری خاص و همچنین قدمت بالایی که دارند برای هر گردشگر و مسافری جذاب می باشد.

چند سالی ست که سامان بخاطر حضور بی شمار گردشگران داخلی و خارجی به فکر تاسیس اقامتگاه و هتل افتاده اند و از این بابت با خیال راحت به این شهر سفر کنید و البته پیشنهاد ما رزرو و اجاره آنلاین اقامتگاه می باشد چراکه با این روش با خیالی آسوده تر می توانید برای سفر خود برنامه ریزی کنید .