اجاره ویلا و سوئیت در جزیره هرمز

مرتب‌سازی:

60 اقامتگاه پیدا شد

 • سوییت شادان، نزدیک به دریا

  هرمزگان، جزیره هرمز، محله صحرا

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (10)4.68

  هرشب از

  490,000

  تومان

 • منزل تمیز نزدیک دریا

  هرمزگان، جزیره هرمز

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (11)4.53

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی
  • سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی

  سوئیت دنج و نقلی با دسترسی عالی

  هرمزگان، جزیره هرمز، خیابان دانشگاه

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (3)4.67

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست
  • اقامتگاه ساحلی و دربست

  اقامتگاه ساحلی و دربست

  هرمزگان، جزیره هرمز

  ویلا، 1 خواب تا 7 نفر

  (13)4.75
  مهمان نواز

  هرشب از

  660,000

  تومان

  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل
  • ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل

  ویلای دوخواب در نزدیکی ساحل

  هرمزگان، جزیره هرمز، هرمز

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (3)4.94

  هرشب از

  4,000,000

  تومان

  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب
  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب
  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب
  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب
  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب
  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب
  • ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب

  ویلای یک خوابه با دسترسی مطلوب

  هرمزگان، جزیره هرمز

  ویلا، 1 خواب تا 15 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی
  • واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی

  واحد ساحلی دو خوابه با دسترسی عالی

  هرمزگان، جزیره هرمز، جزیره‌ی هرمز

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (5)4.75
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز
  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز
  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز
  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز
  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز
  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز
  • واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز

  واحد یک خوابه مدرن در جزیره زیبای هرمز

  هرمزگان، جزیره هرمز، میدان مرکزی

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (11)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی
  • واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی

  واحد دو خوابه دربست با دسترسی عالی

  هرمزگان، جزیره هرمز، سحرا

  ویلا، 2 خواب تا 18 نفر

  (3)5

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا
  • سوییت تراس دار با ویوی دریا

  سوییت تراس دار با ویوی دریا

  هرمزگان، جزیره هرمز

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (11)4.42

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)
  • بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)

  بوم هرمزی، اتاق 9 متری (شماره 4)

  هرمزگان، جزیره هرمز، خیابان 12 فروردین

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (2)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"
  • مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"

  مجموعه اقامتی دره سفید "اتاق قصه"

  هرمزگان، جزیره هرمز، بلوار ساحلی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (1)5

  هرشب از

  280,000

  تومان

  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار
  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار
  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار
  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار
  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار
  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار
  • 80 متری دربست دنج حیاط‌ دار

  80 متری دربست دنج حیاط‌ دار

  هرمزگان، جزیره هرمز، قلعه پرتغالی

  ویلا، 1 خواب تا 9 نفر

  (18)4.52

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز
  • واحد 135 متری جزیره هرمز

  واحد 135 متری جزیره هرمز

  هرمزگان، جزیره هرمز، صحرا

  آپارتمان، 2 خواب تا 40 نفر

  (22)4.8
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز
  • واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز

  واحد نوساز و اقتصادی در جزیره هرمز

  هرمزگان، جزیره هرمز

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  (4)4.75
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان