300 تومن عیدی "شب" برای اولین رزروت

اجاره ویلا و سوئیت در بابل

مرتب‌سازی:

29 اقامتگاه پیدا شد

 • خونه باغ نارنجستان پنج هزار متر دراختیار

  مازندران، بابل، بندپی شرقی

  ویلا، 1 خواب تا 15 نفر

  (38)4.8
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

 • خونه باغ بهار نارنج

  مازندران، بابل، مرزون آباد

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (28)4.5
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها
  • آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها

  آپارتمان تک‌خوابه با ویوی اقیانوس ابرها

  مازندران، بابل، فیلبند

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل
  • ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل

  ویلای دو خوابه دربست بامنظره زیبای جنگل

  مازندران، بابل، بابلکنار

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار
  • کلبه سنتی چوبی هفت آبشار

  کلبه سنتی چوبی هفت آبشار

  مازندران، بابل، هفت‌آبشار

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 8 نفر

  (9)4.72
  رزرو آنی

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار
  • واحد تک خواب حیاط‌دار

  واحد تک خواب حیاط‌دار

  مازندران، بابل، گنج افروز

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (5)4.92

  هرشب از

  1,900,000

  تومان

  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز
  • خونه باغ با حیاطی سرسبز

  خونه باغ با حیاطی سرسبز

  مازندران، بابل، روستای درونکلا

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 8 نفر

  (3)4.89
  مهمان نواز

  هرشب از

  500,000

  تومان

  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی
  • ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی

  ویلا در فیلبند طبقه ۲ با ویو عالی

  مازندران، بابل، ییلاقی فیلبند

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (2)4.67
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور
  • ویلای جنگلی قلی پور

  ویلای جنگلی قلی پور

  مازندران، بابل، بندپی شرقی کاشیکلا

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (6)4.33

  هرشب از

  1,250,000

  تومان

  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند
  • خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند

  خانه ی روستایی بر فراز ابرها در فیلبند

  مازندران، بابل، فیلبند

  ویلا، 1 خواب تا 10 نفر

  (17)4.75
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها
  • سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها

  سوییت بسیار تمیز در فیلبند اقیانوس ابرها

  مازندران، بابل، فیلبند

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 10 نفر

  (4)4.96

  هرشب از

  1,900,000

  تومان

 • ویلا دو خوابه لفور

  مازندران، بابل، روستای گونه کلا

  ویلا، 2 خواب تا 9 نفر

  (5)4.83
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا
  • واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا

  واحد دربست در باغی سرسبز و زیبا، روستای درازکلا

  مازندران، بابل، روستای درازکلا

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  (1)4.67
  رزرو آنی

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج
  • ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج

  ویلای دوبلکس تک خواب چوبی دنج

  مازندران، بابل، روستای سیادرکا

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  (3)4.83

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل
  • کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل

  کلبه چوبی حامد با چشم انداز باغ و جنگل

  مازندران، بابل، جاجن

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (9)5

  هرشب از

  570,000

  تومان


بابل

بابل معروف به شهر بهار نارنج در استان مازندران قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران است. این شهر که از محبوب‌ترین و زیباترین مناطق گردشگری و توریستی به حساب می‌آید در ۱۵ کیلومتری جنوب دریای خزر و در ۱۰ کیلومتری رشته کوه البرز واقع شده است. شهر بابل و اطراف آن جاذبه‌های گردشگری و اماکن دیدنی بسیاری دارد، اما از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به منطقه و سد شیاده، موزه بابل(گنجینه بابل)، پل محمدحسن خان، کاخ سلطنتی بابل، آبشار درازکش و آبشار کیمون اشاره کرد. سوغاتی خریدن رسمی دیرینه بین ما ایرانی‌هاست. از بابل می‌توانید انواع سبزیجات، مربا و ترشیجات محلی، ماهی و صنایع دستی مختلف را به عنوان سوغات بخرید. اگر قصد اقامت در بابل را دارید و می‌خواهید شب را در این شهر بمانید، اجاره ویلا، سوئیت و آپارتمان‌های شخصی می‌تواند گزینه مقرون به صرفه‌تری نسبت به اقامت در هتل باشد.